Amalan Di Dalam Bulan Rajab

Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi Dengan Saya Karya Mandau. Kebetulan Sekali Saya Share Buat Anda Amalan ShodaQoh Di Dalam Bulan Rajab. Amalan ShodaQoh Di Dalam Bulan Rajab sangat dianjurkan sekali, karena kata rajab itu sendiri terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, jim, dan ba.Ro berarti Rohmat Allah.
Jim berarti Juudullooh, yang artinya Kedermawanan Allah.
Ba berarti Birrulloh, yang artinya Kebaikan Allah.

Diriwayatkan oleh;Uqbah bin Salamah bin Qais dari Nabi saw:Barang siapa bersedekah pada bulan rajab, Allah menjauhkannya dari neraka dengan jarak seperti seekor gagak yang sejak mulai menetas terus menerus terbang di udara sampai mati karena umur yang sudah tua. (ada yang mengatakan bahwa burung gagak bisa hidup selama 500 tahun) Dengan kata lain orang yang bersedekah pada bulan rajab bisa menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 500 tahun.

Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi r.a. dari Nabi saw:

Barang siapa berpuasa 1 hari bulan rajab, seolah-olah dia telah berpuasa 1000 tahun dan seakan dia telah memerdekakan 1000 budak. Barang siapa bersedekah pada bulan itu, seolah-olah dia bersedekah dengan 1000 dinar. Lalu ditetapkan dari setiap rambut yang ada pada tubuhnya dengan 1000 kebaikan, dan diangkat 1000 derajat, dihapuskan darinya 1000 keburukan, dan ditetapkan baginya pada setiap hari yang dia gunakan untuk berpuasa dan bersedekah itu dengan 1000 haji dan 1000 umroh, serta dibangunkan baginya di surga 1000 rumah, 1000 istana, dan 1000 kamar.

Amalan ShodaQoh Di Dalam Bulan Rajab:

Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah swt, sehingga pada bulan-bulan tersebut sangat dianjurkan untuk menambah-nambah amal ibadah.

Di antara amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan rajab adalah:
1) Shodaqoh.
2) Puasa.
3) Sholat-sholat sunnat.
ShodaQoh Di Dalam Bulan Rajab
Shodaqoh dalam bulan rajab sangat dianjurkan sekali, karena kata rajab itu sendiri terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, jim, dan ba.

Ro berarti Rohmat Allah.
Jim berarti Juudullooh, yang artinya Kedermawanan Allah.
Ba berarti Birrulloh, yang artinya Kebaikan Allah.

Diriwayatkan oleh Uqbah bin Salamah bin Qais dari Nabi saw:

Barang siapa bersedekah pada bulan rajab, Allah menjauhkannya dari neraka dengan jarak seperti seekor gagak yang sejak mulai menetas terus menerus terbang di udara sampai mati karena umur yang sudah tua. (ada yang mengatakan bahwa burung gagak bisa hidup selama 500 tahun) Dengan kata lain orang yang bersedekah pada bulan rajab bisa menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 500 tahun.

Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi r.a. dari Nabi saw:

"Barang siapa berpuasa 1 hari bulan rajab, seolah-olah dia telah berpuasa 1000 tahun dan seakan dia telah memerdekakan 1000 budak. Barang siapa bersedekah pada bulan itu, seolah-olah dia bersedekah dengan 1000 dinar. Lalu ditetapkan dari setiap rambut yang ada pada tubuhnya dengan 1000 kebaikan, dan diangkat 1000 derajat, dihapuskan darinya 1000 keburukan, dan ditetapkan baginya pada setiap hari yang dia gunakan untuk berpuasa dan bersedekah itu dengan 1000 haji dan 1000 umroh, serta dibangunkan baginya di surga 1000 rumah, 1000 istana, dan 1000 kamar.

Amalan ShodaQoh Di Dalam Bulan Rajab:

Berpuasa pada bulan rajab sangat dianjurkan, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a. bahwa Rosululloh saw tidak berpuasa sebulan penuh setelah bulan romadhon kecuali pada bulan Rojab dan Syaban.

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Tholib r.a. dari Rosululloh saw bersabda: 


Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa berpuasa 1 hari pada bulan itu, Allah akan menetapkan baginya puasa 1000 tahun. Barang siapa berpuasa 2 hari pada bulan itu, Allah akan menetapkan baginya puasa 2 ribu tahun. Barang siapa berpuasa 3 hari pada bulan itu, Allah akan menetapkan baginya puasa 3 ribu tahun. Barang siapa berpuasa 7 hari pada bulan itu, akan ditutupkan baginya pintu-pintu jahanam. Barang siapa berpuasa 8 hari pada bulan itu, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 buah dan dia boleh masuk ke dalamnya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Barang siapa berpuasa 15 hari pada bulan itu, semua keburukan akan diganti dengan kebaikaikan, dan akan diseru oleh penyeru di langit, Allah telah memberikan ampunan kepadamu, maka manfaatkanlah amal yang masih tersisa Barang siapa menambah, Allah-pun akan menambah tambahan kepadanya

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rosululloh saw bersambda: 

Barang siapa berpuasa 3 hari pada salah satu bulan haram, kamis, jum'at dan sabtu, Allah swt akan menetapkan baginya pahala ibadah selama 900 tahun.

Khalid bin Midan berkata:

"Ada 5 malam yang barang siapa melewatinya dengan mengharap pahalanya dan membenarkan janji yang ada padanya, Allah akan memasukkannya ke surga, yaitu: Malam pertama bulan rajab dengan mendirikan sholat kemudian berpuasa pada siang harinya. Dua malam hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dengan mendirikan sholat pada malam hari dan berbuka pada siang harinya. Malam pertengahan bulan syaban dengan mendirikan sholat pada malam harinya dan berpuasa pada siang harinya. Malam Asyura dengan mendirikan sholat pada harinya dan berpuasa pada siang harinya

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi saw pernah menganjurkan berpuasa sebulan penuh pada bulan rajab, lalu seorang tua berkata bahwa dia tidak mampu berpuasa sebulan penuh pada bulan rajab,

maka Nabi saw berkata:

Berpuasalah pada hari pertama bulan itu (rajab), pertengahannya, dan kemudian hari terakhirnya. Sesungguhnya engkau akan diberi pahala orang yang berpuasa 1 bulan penuh pada bulan tersebut

Selanjutnya Nabi saw bersabda: 

Dan hendaklah berpuasa pada hari kamis pertama bulan rajab, lalu mengerjakan sholat 12 rokaat antara sholat maghrib dan sholat isya pada malam jumat

Diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a. bahwa Nabi saw bersabda:
Barang siapa berpuasa pada hari ke 27 bulan rajab, akan ditetapkan baginya pahala puasa 60 bulan

Dari dalil-dalil di atas tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan puasa di bulan Rajab adalah: Bisa dilaksanakan sebulan penuh. Bisa dilaksanakan sehari atau dua hari sekehendak kita, tetapi sebaiknya berpuasa:

1) Pada tanggal 1 bulan Rajab.
2) Pada hari kamis pertama bulan Rajab.
3) Pada tanggal 15 bulan Rajab.
4) Pada tanggal 27 bulan Rajab.
5) Pada hari terakhir bulan Rajab, yaitu pada tanggal 29 atau 30 bulan tersebut.

Adab Orang Yang Sedang Berpuasa Agar seseorang sempurna ibadah puasanya, maka dia harus melaksanakan adab-adabnya, yaitu: Jangan melawan apabila ada seseorang yang mencelanya.

Bersabda Nabi saw:

"Puasa merupakan pelindung. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa janganlah bersikap bodoh. Jika ada seseorang yang mencela atau menyerangnya, katakanlah kepadanya: Sesungguhnya aku sedang berpuasa  Janganlah berkata bohong dan mengumpat orang lain.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a. bahwa Nabi saw bersabda:Puasa adalah pelindung dari neraka selama dia tidak merusaknya Lalu seseorang bertanya: Bagaimana merusaknya. Beliau bersabda: Dengan dusta dan ghibah Jangan bersetubuh pada siang hari ketika berpuasa.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a. bahwa Nabi saw telah bersabda:Puasa adalah bukan berpuasa dari makan dan minum, tetapi berpuasa dari istimta dan zima Jangan memfitnah dan melihat lawan jenis dengan birahi, serta jangan bersumpah.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi saw telah bersabda:Hal yang membatalkan puasa dan wudlu, adalah dusta, adu domba, melihat dengan nafsu, dan sumpah palsu Jangan menyakiti tetangga.

Jabir bin Abdulloh r.a. berkata: 

Jika kamu puasa, jagalah pendengaran, pandangan dan lidahmu dari dusta dan hal-hal yang haram, dan dari menyakiti tetangga. Tantanglah perbuatan semacam itu, serta janganlah menyamakan antara hari puasa dan hari berbuka (tidak berpuasa)

Ketika waktu berbuka puasa tiba, hendaklah menyegera berbuka dengan kegembiraan sambil membaca doa:

alloohhumma laka shumtu wa alaa rizqika afthortu, subhaanaka wa bihamdika, alloohhumma taqobbal minnaa innaka angtas samii'ul aliim.
Dengan Nama Allah, ya Allah, karena-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Maha Suci Engkau dan segala puji bagi-Mu. Ya Allah, terimalah amalku, sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0 komentar:

Posting Komentar