Hikmah Apabila Mengamalkan Ayat Qursi

Dengan Menyebut Dan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi Dengan Saya Karya Mandau. Kebetulan Sekali Saya Share Buat Anda Hikmah Apabila Mengamalkan Ayat Qursi, Ayat Qursi Ini memiliki 50 kata dan Juga 170 huruf maka sangat dianjurkan untuk mengamalkan sesuai dengan junlah kata atau jumlah huruf 50 Kali atau 170 tiap malam selesai insa  serta menetapkan jumlah tetap tiap selesai sholat fadhu 3,5,7,11,21 (3 Kali,5 Kali.) tanpa selang jika terjadi lupa dituntut untuk mulai dari Yang pertama Sekali Yaitu Yang Berikut Di Bawah Ini.

 
Cara mengkhadam sebuah ayat harus memiliki adab agar mudah terkabul:

1.- Membaca istiqfar 3 Kali.
2.- Membaca selawat akan Nabi Muhammad dan Keluarganya.
3.- Membaca Al fatihah akan Nabi s,a,w.
4.- Membaca Al fatihah akan Saidina Ali (pintu Ilmu)
5.- Membaca Al fatihah akan Aulia, Ulama, Ambia, Mukmindan Mukminah.
6.- Membaca Al fatihah akan Guru.
7.- Membaca Al fatihah akan kedua Orang tua.
8.- Membaca surat Al ikhlas 10 Kali.
9.- Membaca akan surat yang akan di khadam tersebut (S. Qursy, S. Al ikhlas, S. Azzuha dll) dengan   jumlah yang teratur dan tetap setelah selesai sholat fardhu.
10.- Membaca akan surat Annass  1Kali.
11.- Mebaca akan Surat Al Falaq 1Kali.
12.- Membaca akan   Laillahaillallah  100 Kali.
13.- Membaca doa sesuka hati menurut keinginan pengamal walau lebih diutamakan sesuai dengan makna yang dikandung dalam ayat yang mereka khadam.
14.- Menutup dengan Surat Al Fatihah 1Kali.

Amalkan dengan teratur dan dengan Ikhlas maka akan Datang Seorang Malaikat yang mengkhadam ayat tersebut untuk menanyakan akan keperluan hamba yang mewirit akan surat itu janganlah terkejut akan kedatangan itu, jika tak ingin gagal. Tapi jika anda tak siap dan terkejut makan harus dimulai dari pertama.  Tingkat keberhasilan tergantung dari keinginan dan keikhlasan juga tak terlepas dari jenis makanan yang kita makan (halal atau haram) Lebih Baiknya baca juga.

Berikutnya Arsip untuk hikmah ayat kursi:

1- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya , Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.

2- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, dia akan berada dlm lindungan Allah SWT hingga sembahyang yang lain.
3- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang,tidak mencegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allah SWT memelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya dan ahli rumah-rumah disekitarnya.

4- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap2 sembahyang fardhu, Allah SWT menganugerahkan dia setiap hati orang yg bersyukur,setiap perbuatan orang yg benar,pahala nabi2 serta Allah melimpahkan padanya rahmat.

5- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah SWT mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya – mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

6- Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah SWT akan mengendalikan pengambilan rohnya dan dia adalah seperti orang yang berperang bersama Nabi Allah sehingga mati syahid.

7- Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika dalam kesempitan nescaya Allah SWT berkenan memberi pertolongan kepadanya.

1- Dapat Menyembuhkan Penyakit Gila Juga Ayan.

Untuk sakit gila cara megamalkannya, ayat Kursi dibaca sebanyak 33 kali pada ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan. Insya Allah lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbit dan ketika akan terbenam, bila belum ada perubahan.

Sedang untuk sakit ayan cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu bacalah ayat Kursi sebanyak 90 kali, dan tiap kali bacaan tiupkan pada gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah akan lekassembuh. Lakukanlah berulang-ulang, dengan sabardan dengan keyakinan yang penuh.

2- Dapat Menjauhkan Dari Impian Yang Buruk.

Cara mengamalkannya, bacalah Ta’awwudz 3 kali, yaitu membaca “A’UUDZU BIL LAAHi MINASY SYAITHOONIR ROJIIM” lalu membaca ayat Kursi 3 kali. Dan bila sampai pada bacaan “WA LAA YA-UUDUHU HIFDLU HUMAA WA HUWAL ‘ALIYYUL ‘ADLIIM” hendaknya diulang 3 kali.
Insya Allah dalam tidurnya nanti tepjauh dari mimpi-mimpi yang buruk, dan bahkan bermimpi yang indah-
indah.

3- Dapat Mendatangkan Keselamatan Dalam Perjalanan.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 3 kali sebelum anda berangkat dalam suatu perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan anda nanti selalu dalam perlindungan-Nya sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai anda pulang kembali.

4- Dapat Mendatangkan Segala Macam Hajat.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi 99 kali sesudah shalat Hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdo’alah kepada Allah dengan menyebutkan hajatyang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan.

5- Dapat Menghilangkan Dosa-Dosa Kecil.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi secara rutin pada setiap selesai shalat fardhu, maka faedahnya dapat menghilangkan dosa-dosa kecil, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia.

6- Dapat Membentengi Diri dari Gangguan Syetan.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali sebelum anda mengerjakan sesuatu perkara niscaya Allah akan melindungi anda didalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan syetan.

7- Dapat Mengaburkan Pandangan Musuh.

Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya bacalah ayat Kursi sebanyak 7 kali, kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu, niscaya pandangan musuh menjadi kabur tidak bisa melihator-angyang ada dalam lingkaran, sehingga orangyang berada di lingkaran itu selamatdari ancamannya.

8-Menghindari kejahatan manusia atau makhluk ghaib.

Cara mengamalkannya, bacalah ayat Kursi pada permulaan siang dan permulaan malam. Lakukanlah bacaan ini sebagai amalan rutin, Insya Allah akan terjagadari maksud jahat orang zalim, karenaselalu dalam perlindunganNya. Disamping itu syetan pun tidak berani menggangu.

9- Dapat Menyembuhkan segala penyakit.

Cara mengamalkannya, tulislah ayat Kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan aiar suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh. Sekian Saja Semoga bermanfaat Buat Kita Semua.

0 komentar:

Posting Komentar