Download Juz Amma Dan Terjemahannya

Kali ini saya Karya Mandau Berbagi Lagi Buat Anda Yaitu Download Juz Amma dan Terjemahannya, Mari kita Simak Bersama Yang Telah Saya Sediakan Di Bawah Ini.

 
Ebook inisial adalah Juz Ke-30 bahasa Dari Al-Qur'an Yang dikenal Artikel Baru Juz Amma., Kami membuat ebook inisial Artikel Baru menggunakan software Qur'an di Word, ver 1.3 Jazakallah buat al-akh Mohamad Taufiq.

Juz Amma terdiri Bahasa Dari Surat: An-Naba ', An-Nazi'at, Abasa, At-Takwiir, Al-Infithaar, Al-Muthaffifiin, Al-Insyiqaaq, Al-Buruuj, Ath-Thaariq, Al-alaa, Al -Ghaasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Adh-Dhuhaa, Alam Nasyrah, At-Tiin, Al-'Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-' Aadiyaat, Al-Qaari'ah, At-Takaatsur, Al-'Ashr, Al-Humazah, Al-Fiil, Quraisy, Al-Maa'uun, Al-Kautsar, Al-Kaafiruun, An-NashR, Al-Lahab, Al -Ikhlash, Al-Falaq Dan An-Naas. Serta Kami tambahkan diawalnya surat Al-Fatihah.Download Juz Amma dan Terjemahannya: Di Sini Via Mediafire File size: 638.79 kb
Download Juz Amma dan Terjemahannya: Di Sini Via Box

0 komentar:

Posting Komentar