Bacaan Doa Qunut Arab-Latin

Bacaan Doa Qunut Ini Murupakan Doa Yang Di Lakukan Pada Shalat Subuh Dan Juga Shalat Withir, Dan Hukum Doa Qunut Ini Adalah Sunnah Muakkad (ab'ad Sunnah Yang Di Kuatkan). Bagai Manakah Cara Bacaan Doa Qunut Waktu Subuh Dan Dalam Waktu Shalat Yang Lainya? Berikut Ini Bacaan Doa Qunut Arab-Latin.

 

Bacaan Doa Qunut Arab-Latin:

 

1. Latin: Allahummahdini fiiman hadaiit
Artinya : Ya Allah tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan.

 

2. Latin: wa ‘afinnii fiiman ‘afait..
Artinya : Berikan kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesihatan.

 

3. Latin: watawallanii fiiman tawallaiit..
Artinya : Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. 

 
4. Latin: wabaariklii fiima a’thoaiit..
Artinya : Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.


5. Latin: wakinii (birrohmatika ) syarromaa qodhoiit..
Artinya : Dan selamatkan aku dari bahaya yang telah Engkau tentukan.


6. Latin: fainna kataqdhii walayuqdhoo ‘alaik..
Artinya : Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum.


7. Latin: wainnahu layadilluman walaiit..
Artinya : Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.


8. Latin: wala yaidzuman ‘adaiit.
Artinya : Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi.


9. Latin: Tabaarokta robbana wata ‘alaiik
Artinya :Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi.

 
 
10. Latin: falakalhamdu ‘alama qodhoiit.
Artinya : Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan.  

 
11. Latin: wa astaghfiruka wa atuubu ilaiik.
Artinya : Aku memohon ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. 

12. http://karya-mandau.blogspot.com/2012/11/bacaan-doa-qunut-arab-latin.html

0 komentar:

Posting Komentar